Hükümetten 12 yasa gücünde kararnameyle Hayat Pahalılığı ödeneğini yüzde 2 azaltma kararı

Hükümetten 12 yasa gücünde kararnameyle Hayat Pahalılığı ödeneğini yüzde 2 azaltma kararı

Bakanlar Kurulu, Anayasa’nın 66’ncı maddesine dayanarak Temmuz ayında çalışanlara ve emeklilere verilecek hayat pahalılığı ödeneğinde yüzde 2 kesintiye gidilmesi kararı aldı.

Yasa gücünde 12 kararname çıkaran Bakanlar Kurulu, “Devlet, Anayasa’nın 66’ncı maddesinde belirtilen ekonomik ve sosyal amaçlara ulaşmak ödevlerini, ekonomik gelişme ve mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir” hükmü uyarınca, “ekonomik koşullar ve bütçe imkanlarındaki zorunluluğun ivediliği dikkate alınarak bütçe giderlerinin yüzde 80’inin personel giderlerinden oluştuğu gerçeğinden hareketle, Temmuz 2019’da uygulanacak hayat pahalılığı ödeneğine ilişkin yapılacak hesaplamada ortaya çıkacak yüzdelik artış oranının 2 puan eksiltilerek tasarruf sağlanmasını” amaçlıyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan ve hayat pahalılığı ödeneğinin yüzde 2 azaltılmasını içeren 12 yasa gücünde kararnamenin adları şöyle:

1. Kamu Görevlileri Yasası’nın Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 25’inci Maddesinin Uygulanmasının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname2. Emeklilik Yasası’nın Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 31’inci Maddesinin Uygulanmasının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname3. Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş Yasası’nın Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 36’ncı Maddesinin Uygulanmasının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname4. Öğretmenler Yasası’nın Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 53’üncü Maddesinin Uygulanmasının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname5.Polis Örgütü (Kuruluş, Görev Ve Yetkileri)Yasası’nın Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 40’ıncı Maddesinin Uygulanmasının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname6. Sivil Savunma Teşkilatı Personel Yasası’nın Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 24’üncü Maddesinin Uygulanmasının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname7. Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 23’üncü Maddesinin Uygulanmasının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname8. Güvenlik Kamu Görevlileri Yasası’nın Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 28’inci Maddesinin Uygulanmasının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname9. Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nın Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 51 ‘İnci Maddesinin Uygulanmasının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname10. Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nın Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 9’uncu Maddesinin Uygulanmasının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname11. Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası’nın Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen Geçici 8’inci Maddesinin (4)’Üncü Fıkrasının Uygulanmasının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname12. Sosyal Güvenlik Yasası’nın Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 110’uncu Maddesinin Uygulanmasının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde KararnameELEKTRONİK HABERLEŞİME ALANINDA KİŞİSEL VERİLEN İŞLENMESİ VE GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI TÜZÜĞÜDiğer yandan, Elektronik Haberleşme Yasası altında “Elektronik Haberleşme Alanında Kişisel Verilen İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Tüzüğü” çıkarıldı.Resmi Gazete’de yayımlanan Tüzük, elektronik haberleşme sektöründe kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve gizliliğinin korunması için elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren haberleşme sağlayıcıların uyacakları usul ve esasları düzenlemeyi amaçlıyor.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?